מדיניות האיכות ויעדי החברה

 

חברת פרה מזון בע"מ רואה באיכות מוצריה מרכיב חיוני ומכריע לצורך הגברת כושר התחרות. איכות מוצריה ושירותיה הינם גורם בעל השפעה מכרעת על הצלחתה העסקית ושגשוגה של החברה.

 

כוונתו ומטרתו של קובץ נהלי האיכות של החברה הוא למסד מערכת איכות, אשר נועדה לקיים רמת איכות גבוהה, בהתאם לדרישות ת"י 9001 מהדורה 2015, דרישות מנה"ר, דרישות הלקוח והדרישות התחיקתיות לעמידה בדרישות משרד הבריאות.

 

שני גורמים מרכזיים מהווים תנאי להצלחתה של חברת פרה מזון בע"מ :

הגורם הראשון הינו הלקוח, אשר שביעות רצונו לאורך זמן הינה תנאי הכרחי להצלחת החברה.

הגורם השני הוא עובדי החברה, שהם הנכס החשוב ביותר שלה.                

 

מעורבותם  ויכולתם של העובדים להתאים את עצמם לתנאים ולצרכים המשתנים,  מהווים תנאי להצלחת החברה בהשגת מטרותיה בכלל ולהצלחת מטרות האיכות בפרט.

 

מטרות האיכות

 חברת פרה מזון בע"מ תקנה ביטחון ללקוחותיה ביכולתה לספק מוצרים ברמת איכות רצויה באופן עקבי, בין היתר באמצעות עבודה עם ספקים העומדים בדרישותיה.

 

חברת פרה מזון בע"מ תישאף למוצרים באיכות אשר תספק את הדרישות המוגדרות של לקוחותיה, תישאף לשיפור מתמיד אשר יגרום לשביעות רצונם המלאה לטווח ארוך.

היעדים המדידים יקבעו וימדדו בסקרי ההנהלה.

 

 

 

 

07-47289882
054-9778025

כשר למהדרין